EMDEX II

Profesjonalne Usługi Budowlane

Docieplenia
budynków
Świadectwa 
energetyczne
Wykończenia
wnętrz

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikat ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku, certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i już istniejący.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust.3 w/w ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażona w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady stanowią budynki:

  1. podlegające  ochronie zabytków,
  2. miejsca kultu i działalności religijnej,
  3. przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. niemieszkalne, służące gospodarce rolnej,
  5. przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 m-ce w roku,
  7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.